Security Policy

Galvenā » Security Policy

Privātuma paziņojums

SIA SEBO BEAUTY (SEBO BEAUTY, mēs, mūsu) rūpējas par Jūsu privātuma aizsardzību. Šajā privātuma paziņojumā (Privātuma paziņojums) mēs izskaidrojam, kādi ir Jūsu personas datu apstrādes nolūki, tiesiskie pamati, termiņi, kā arī sniedzam informāciju par Jūsu tiesībām.

Privātuma paziņojumā atsauces uz “personas datiem” nozīmē jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas dati ir arī dažādas informācijas daļas, kuras apkopojot, var identificēt konkrētu personu (Personas dati).

Privātuma paziņojums attiecas uz Personas datiem, kurus mēs apstrādājam saistībā ar:

 • Mūsu pakalpojumu sniegšanu;
 • Personāla atlasi;
 • Mūsu mājaslapas https://skin-pro.eu/ (Mājaslapa) izmantošanu;
 • Jūsu saziņu ar mums jebkādā formā;
 • Drošības nodrošināšanu;
 • Mūsu tiesisko pienākumu izpildi;
 • Mūsu leģitīmajām interesēm.

 

Privātuma paziņojums ir attiecināms uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs tos sniedzat (klātienē, Mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski).

Mēs aizsargājam bērnu privātumu un SEBO BEAUTY neiegūst datus no personām, kuras ir jaunākas par 13 gadiem, izņemot pakalpojumu sniegšanas ietvaros, kad bērnu pārstāv tā vecāks vai aizbildnis.

Pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA SEBO BEAUTY, vienotās reģistrācijas Nr. 40203297723, juridiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A – 19, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@skin-pro.eu. tālrunis +371 23444401.

Jautājumos, kas saistīti ar SEBO BEAUTY veikto Personas datu apstrādi, kā arī lai īstenotu savas tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Valērija Mironova, elektroniskā pasta adrese: valeria@skin-pro.eu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SEBO BEAUTY apstrādā Jūsu Personas datus saskaņā ar sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Jūsu piekrišana (VDAR 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts un panta otrās daļas a) apakšpunkts);
 • mūsu starpā noslēgts līgums (VDAR 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
 • mums saistoši tiesiskie pienākumi (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Apstrādātie Personas dati un apstrādes mērķi

Mēs apstrādājam sekojošus Personas datus šādiem mērķiem un saskaņā ar norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

Karjera

Mēs apstrādājam kandidātu, kuri mums iesūta savus pieteikumus, Personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, dzīvesgājuma apraksts un motivācijas vēstule). Personas dati mums tiek sniegti, pamatojoties uz Jūsu brīvi dotu piekrišanu, savukārt turpmākā apstrāde ir balstīta mūsu leģitīmajās interesēs izskatīt Jūsu pieteikumu un veikt nepieciešamās darbības kandidātu atlasei.

Pakalpojumu sniegšana un produktu pārdošana

Mēs apstrādājam Personas datus pakalpojumu sniegšanas un produktu pārdošanas nolūkā (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija, saziņas dati, veselības dati, fotogrāfijas, finanšu dati). Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Jūsu brīvi dotu piekrišanu, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, pamatojoties uz mums saistošiem juridiskiem pienākumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, grāmatvedības jomā, un mūsu leģitīmajās interesēs, piemēram, lai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības un nodrošinātu drošu pakalpojumu sniegšanu. Veselības datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Saziņas veidlapa

Mēs apstrādājam Personas datus, kas tiek ievadīti mūsu Mājaslapas sadaļās “Nepieciešams padoms?” un “Pieteikties procedūrai” (vārds, uzvārds, tālrunis). Personas dati mums tiek sniegti, pamatojoties uz Jūsu brīvi dotu piekrišanu, savukārt turpmākā apstrāde ir balstīta mūsu leģitīmajās interesēs izpildīt Jūsu pieprasījumu.

Attālināts pieteikums procedūrai

Mēs apstrādājam Personas datus, kas tiek ievadīti mūsu Mājaslapas sadaļā “Pieteikties online” (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, Jūsu brīvi sniegti papildus komentāri). Personas dati mums tiek sniegti, pamatojoties uz Jūsu brīvi dotu piekrišanu, savukārt turpmākā apstrāde ir balstīta mūsu leģitīmajās interesēs izpildīt Jūsu pieprasījumu.

SEBO BEAUTY darbības nodrošināšana

Mēs apstrādājam piegādātāju un darījumu partneru Personas datus, lai pārvaldītu attiecības, līgumus un saņemtu pakalpojumus (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, saziņas dati, finanšu dati). Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz starp mums noslēgtu līgumu un mūsu leģitīmajās interesēs – piemēram, lai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības.

Mārketings

Mēs apstrādājam mūsu klientu Personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) mārketinga, pakalpojumu uzlabošanas un attīstības nolūkā. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, lai sūtītu Jums informāciju par mūsu pakalpojumiem, un mūsu leģitīmajās interesēs – uzturēt, attīstīt, pētīt un pilnveidot mūsu komercdarbību, pakalpojumus un klienta pieredzi; veicināt klienta apmierinātību un lojalitāti.

Drošības nodrošināšana

Mēs veicam videonovērošanu, kuras ietvaros tiek apstrādāti Jūsu Personas dati (vizuālie attēli, videoieraksti un audioieraksti), lai  nodrošinātu SEBO BEAUTY apmeklētāju, darbinieku, telpu un mantas drošību, aizstāvētu mūsu tiesiskās prasības un leģitīmās intereses, kā arī atklātu un novērstu pretlikumīgas darbības. Personas dati tiek apstrādāti mūsu leģitīmajās interesēs.

Žurnālfaili

Mēs apstrādājam Personas datus un pieprasījumus, ko Jūs iesniedzat Mājaslapas serverim (IP adrese, pieprasītā lapa, operētājsistēma, atsauces lapa, piekļuves datums un laiks). Personas dati tiek izmantoti mūsu leģitīmajās interesēs, lai atklātu un novērstu krāpšanu, nesankcionētu piekļuvi sistēmai un nodrošinātu sistēmas drošību.

Sīkdatnes

Mēs apstrādājam Personas datus, lai uzlabotu Jūsu Mājaslapas pārlūkošanas pieredzes kvalitāti un mēs iegūtu informāciju par Mājaslapas izmantošanu (IP adrese, operētājsistēma, pārlūkprogrammas veids, ģeogrāfiskā atrašanās vieta). Daļa Personas datu tiek apstrādāti mūsu leģitīmajās interesēs, lai nodrošinātu vietnes tehnisko funkcionalitāti, savukārt tad, kad sīkdatnes tiek izmantotas analītikas vai reklāmas nolūkos, apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Plašāku informāciju skatiet zemāk sadaļā “Sīkdatnes”.

Sīkdatnes

Sīkdatne ir fails, kas satur identifikatoru (burtu un ciparu virkni), ko tīmekļa vietnes serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kuru pārlūkprogramma saglabā. Pēc tam identifikators tiek nosūtīts atpakaļ uz serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa attiecīgā servera lapu. Plašāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama Datu valsts inspekcijas vietnē.

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes – gan tādas, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma, gan tādas, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem un kurām mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu izvēlnes rīkā, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas.

SEBO BEAUTY Mājaslapā izmanto šādu kategoriju sīkdatnes:

 • tehniskās (nepieciešamās): sīkdatnes nepieciešamas, lai Mājaslapa funkcionētu, lietotājs varētu pārlūkot un izmantot vietni un tās funkcijas;
 • analītiskās: sīkdatnes izmanto, lai SEBO BEAUTY iegūtu informāciju par Mājaslapas apmeklētājiem, to kā tie pārvietojas pa vietni, lai mēs varētu pielāgot Mājaslapu lietotāju vajadzībām un vēlmēm;
 • mārketinga: sīkdatnes izmanto, lai SEBO BEAUTY sniegtu Jums un Jūsu interesēm pielāgotus paziņojumus un reklāmas, novērtētu reklāmas kampaņu efektivitāti.

Mājaslapā lietoto sīkdatņu saraksts:

Nosaukums

Mērķis

Darbības termiņš

Tehniskās (nepieciešamās) sīkdatnes

CookieConsent

Izmanto, lai saglabā lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai

1 gads

test_cookie

Izmanto, lai noteiktu vai lietotāja iekārta atbalsta sīkdatnes

1 diena

i

Izmanto lai saglabātu lietotāja statusu visos vietnes lapu pieprasījumos

400 dienas

elementor

Izmanto, lai ieviest vai mainīt vietnes saturu reāllaikā

Patstāvīgi

pbid

Izmanto vietnes funkcionalitātei

180 dienas

Analītiskās sīkdatnes

_ga

Izmanto, lai apkopotu informāciju par to kā lietotāji izmanto vietni

2 gadi

_ga_#

Izmanto, lai apkopotu datus par to, cik reizes lietotājs ir apmeklējis vietni, kā arī par pirmā un pēdējā apmeklējuma datumiem

2 gadi

yandexuid

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

400 dienas

last_pys_landing_page

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

7 dienas

last_pysTrafficSource

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

7 dienas

pys_bingid

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_fbadid

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_first_visit

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

7 dienas

pys_gadid

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_padid

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_session_limit

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

1 diena

pys_start_session

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_utm_campaign

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_utm_content

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_utm_medium

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

7 dienas

pys_utm_source

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

7 dienas

pys_utm_term

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pysTrafficSource

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

7 dienas

td

Izmanto, lai uzskaitītu datus par lietotāju uzvedību vietnē un veiktu iekšējo analīzi un optimizāciju

Sesijas beigas

pys_landing_page

Izmanto, lai uzskaitītu, kura vietnes lapa tika parādīta kā pirmā lietotājam

7 dienas

Mārketinga sīkdatnes

last_pys_utm_campaign

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

Sesijas beigas

last_pys_utm_medium

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

7 dienas

ads/ga-audiences

Izmanto Google, lai uzglabātu informāciju atkārtotiem mārketinga pasākumiem

Sesijas beigas

_gcl_au

Izmanto Google, lai novērtētu reklāmas pasākumu efektivitāti

3 mēneši

pagead/landing

Izmanto, lai pielāgotu reklāmu un ierobežotu reklāmas rādīšanas skaitu

Sesijas beigas

_fbc

Izmanto Facebook, lai piegādātu reklāmu

7 dienas

_fbp

Izmanto Facebook, lai piegādātu reklāmu

7 dienas

last_pys_bingid

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

Sesijas beigas

last_pys_fbadid

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

Sesijas beigas

last_pys_gadid

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

Sesijas beigas

last_pys_padid

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

Sesijas beigas

last_pys_utm_content

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

Sesijas beigas

last_pys_utm_source

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

7 dienas

last_pys_utm_term

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

Sesijas beigas

_yasc [x2]

Izmanto, lai rādītu lietotājam pielāgotu reklāmu

10 gadi

bh

Izmanto mārketinga nolūkiem

1 gads

 

Jūs jebkurā brīdī varat mainīt to, kādas sīkdatnes ļaujat mums izmantot, vai atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Jūs varat atteikties no visām sīkdatnēm, izņemot “nepieciešamās”. Noklikšķiniet šeit [iestatījumu pārvaldība], lai veiktu izmaiņas un pārvaldītu sīkdatņu atlasi.

Arī pārlūkprogrammas ļauj Jums atcelt sniegtās piekrišanas un manuāli dzēst sīkdatnes:

 Datu nodošana

SEBO BEAUTY var nodot Jūsu Personas datus, ja:

 • to pieprasa piemērojamie tiesību akti;
 • datu nodošana ir nepieciešama SEBO BEAUTY līgumsaistību izpildei;
 • datu nodošana ir nepieciešama SEBO BEAUTY leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • SEBO BEAUTY ir pilnvarots nodot datus atbilstoši Jūsu pieprasījumam;
 • datu nodošana ir nepieciešama, lai mēs nodrošinātu savus pakalpojumus vai savu darbību, nododot datus personām, kas sniedz mums pakalpojumus (apstrādātājiem vai patstāvīgiem pārziņiem), piemēram, tulkiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, sistēmu administrētājiem.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus šādiem datu apstrādātājiem:

 • mārketinga pakalpojumu sniedzējiem – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mediafy” (reģistrācijas Nr. Latvijā 50203341991) un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Global Internet Marketing” (reģistrācijas Nr. Latvijā 43603067876);
 • datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējam – Google Ireland Limited (reģistrācijas Nr. Īrijā 368047) un Dropbox International Unlimited Company (reģistrācijas Nr. Īrijā 521657);
 • klientu vadības sistēmu (CMR) pakalpojumu sniedzējiem – Altegio Limited (reģistrācijas Nr. Kiprā HE 434056) un Individuālajam komersantam Vitālijam Brodeckim (nodokļu maksātāja identifikācijas Nr. Ukrainā 2965923975);
 • citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juriskonsultiem, telekomunikāciju, arhivēšanas vai pasta pakalpojumu sniedzējiem.

Jūsu Personas dati galvenokārt tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos dati var tikt apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ notiek, ja tam ir tiesisks pamatojums un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, piemēram, valstī tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis; ir noslēgtas vienošanās, kurās ietvertas ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti līguma noteikumi; ir saņemta klienta skaidri izteikta piekrišana.

Personas datu apstrāde, glabāšana un aizsardzība

Jūsu Personas datus mēs apstrādājam tikai tam nolūkam, kādam tie tika iegūti un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. SEBO BEAUTY rīcībā esošo īpašo kategoriju Personas datus (veselības datus) apstrādā atsevišķi no citiem Personas datiem un piekļuvi tiem nodrošina tikai stingri ierobežotam personu lokam.

SEBO BEAUTY glabā un apstrādā Personas datus, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • noris SEBO BEAUTY piedāvātā pakalpojuma pārdošanas process;
 • noslēgtais līgums ir spēkā;
 • SEBO BEAUTY vai attiecīgais datu subjekts var īstenot savas leģitīmās intereses tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
 • SEBO BEAUTY ir juridisks pienākums glabāt datus (piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē grāmatvedību, u.c.);
 • piekrišana datu apstrādei ir spēkā (attiecas tikai uz gadījumiem, kad apstrādājam datus saskaņā ar piekrišanu).

Personas datus, kas tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu piekrišanu, apstrādāsim līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Ņemiet vērā, ka mēs apstrādāsim Jūsu Personas datus pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas, ja apstrāde būs nepieciešama citiem leģitīmiem mērķiem.

Pēc glabāšanas perioda termiņa beigām attiecīgie Jūsu Personas dati tiks dzēsti.

Personas dati, kas apstrādāti saistībā ar videonovērošanas veikšanu, tiks glabāti ne ilgāk kā nepieciešams, nosakot maksimālo glabāšanas termiņu 2 (divas) nedēļas no ierakstīšanas brīža, ja vien nerodas cits pamatots apstrādes nolūks (piemēram, kriminālizmeklēšanas uzsākšana).

Mēs īstenojam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas vai nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas, neatļautas izpaušanas vai piekļuves, kā arī no citām nelikumīgām apstrādes formām.

Jūsu tiesības

Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu Personas datiem ietver:

 1. tiesības piekļūt;
 2. tiesības labot;
 3. tiesības dzēst;
 4. tiesības ierobežot apstrādi;
 5. tiesības iebilst pret apstrādi;
 6. tiesības uz datu pārnesamību;
 7. tiesības iebilst pret automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu; un
 8. tiesības atsaukt piekrišanu gadījumos, kad apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu.

Datu apstrādes gadījumos, kur tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, tai skaitā attiecībā uz komerciālo un mārketinga paziņojumu saņemšanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā sniegto piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Mēs nekavējoties pārtrauksim komerciālo un mārketinga paziņojumu sūtīšanu ar brīdi, kad saņemsim Jūsu piekrišanas atsaukumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka dažas no iepriekš minētajām tiesībām var būt ierobežotas, ja mūsu leģitīmās intereses vai juridiskās saistības ir svarīgākas par Jūsu interesēm un tiesībām. Atsevišķa informācija var tikt uzskatīta par neizpaužamu konfidencialitātes saistību dēļ.

Lai iegūtu papildu informāciju un/vai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums rakstveida formā, izmantojot informāciju, kas norādīta sadaļā „Pārzinis“. Lai nodrošinātu datu aizsardzību un īstenotu Jūsu tiesības, mums ir tiesības lūgt Jums apliecināt identitāti.

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, kas Latvijā ir Datu valsts inspekcija, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga LV-1011 Latvija, e-pasts: info@dvi.gov.lv, vietne: www.dvi.gov.lv. Mēs aicinām pirms sūdzības iesniegšanas sazināties ar mums, izmantojot informāciju, kas norādīta sadaļā „Pārzinis“, lai atrisinātu radušos problēmsituāciju.

Izmaiņas

SEBO BEAUTY regulāri pārskata šo Privātuma paziņojumu un ievieto jaunākās redakcijas šajā tīmekļa vietnē. Privātuma paziņojums pēdējo reizi atjaunināts 01.02.2024.

 

Need advice?

Fill out the form and we will contact you!